Baza materială

Baza materială

Activitatea grădiniţei se desfaşoară într-un spaţiu adecvat, gândit şi conceput special pentru cei mici.

‘‘Sălile de clasă/grupă sunt spaţioase şi luminoase. Acestea sunt dotate conform standardelor şi normelor în vigoare, necesare unei bune funcţionări pentru fiecare grupă de vârstă.

Pe lângă spaţiile destinate procesului instructiv-educativ, instituţia dispune de spaţii auxiliare generoase:

  • bucătărie
  • sală de mese
  • sală de sport
  • cabinet medical
  • curte dotată cu locuri de joacă pentru cei mici