Baza materială

Baza materială

Activitatea școlii se desfaşoară într-un spaţiu adecvat, gândit şi conceput special pentru școlari.

‘‘Sălile de clasă sunt spaţioase şi luminoase.
Acestea sunt dotate conform standardelor şi normelor în vigoare.

Pe lângă spaţiile destinate procesului instructiv-educativ, instituţia dispune de spaţii auxiliare generoase:

  • laboratoare de științe și de informatică
  • spații de recreație
  • bibliotecă școlară
  • bucătărie
  • sală de mese
  • sală de sport
  • cabinet medical
  • curte dotată cu locuri de joacă