Baza materială

Baza materială

Activitatea grădiniței se desfășoară într-un spațiu adecvat, gândit și conceput special pentru cei mici.
Sediul se întinde pe o suprafață de 600 mp, într-o clădire nouă, fără risc seismic, cu autorizație de securitate la incendiu.

‘‘Sălile de grupă sunt spațioase și luminoase. Acestea sunt dotate conform standardelor și normelor în vigoare, necesare unei bune funcționări pentru fiecare grupă de vârstă.
  • 5 săli de grupă
  • 2 dormitoare
  • 3 vestiare
  • 9 grupuri sanitare
  • cabinet medical și izolator
  • spații administrative, cancelarie și anexe
  • curte interioară cu loc de joacă pentru cei mici

 

Repere de proximitate: parcul Luigi Cazzavillan, parcul Cișmigiu, strada Știrbei Vodă, strada Popa Tatu, Calea Victoriei