Baza materială

Baza materială

Activitatea școlii se desfășoară într-un spațiu adecvat, gândit și conceput special pentru copii.
Sediul se întinde pe o suprafață de 1400 mp, într-o clădire nouă, fără risc seismic, cu autorizație de securitate la incendiu.

‘‘Sălile de clasă sunt spațioase și luminoase. Acestea sunt dotate conform standardelor și normelor în vigoare, necesare unei bune funcționări pentru fiecare grupă de vârstă.

Pe lângă spaţiile destinate procesului instructiv-educativ, instituţia dispune de spaţii auxiliare generoase:

  • 8 săli de clasă cu table interactive
  • 2 laboratoare (de științe și de informatică)
  • bibliotecă
  • 3 spații de joacă la interior
  • sală de sport
  • spațiu de joacă exterior de 500 mp
  • bucătărie și sală de mese
  • 14 grupuri sanitare
  • cabinet medical
  • spații de birouri și administrative