Cadre didactice

Cea mai importantă resursă pe care o punem la dispoziţia părinţilor este resursa umană. Putem afirma cu tărie că profesorii sunt persoane cu un nivel al limbii germane foarte ridicat și cu o experiență pedagogică de peste 15 ani în învățământ.

Dincolo de orice alt criteriu, cel mai important aspect în alegerea unei instituţii de învăţământ potrivită fiecărui copil, este persoana căreia i se va încredinţa copilul. Profesia didactică presupune luarea deciziilor privitoare la ceea ce se întâmplă în procesul de învățământ, declanșarea și întreținerea interesului elevilor, curiozității și dorinței lor pentru activitatea de învățare, conducerea şi îndrumarea acestora.

Plecând de la definiţia extinsă a principiului de profesor şi rolul dascălului în formarea şi dezvoltarea copiilor, cea mai mare investiţie a şcolii este de fapt echipa de profesori, aceasta fiind ceea ce ne recomandă. Colectivul nostru este unul închegat, format din persoane dedicate, calificate, cu o vastă experienţă în domeniul educaţiei, atât în învăţământul preşcolar cât şi cel primar, vorbitori nativi de limbă germană şi cu rezulate excepţionale.

ALINA CORCODEL

ALINA CORCODEL
Profesor de educație fizică și sport


ALINA ȚIPȚERIU

ALINA ȚIPȚERIU
Profesor de limba și literatura germană


ANA TUDOR

ANA TUDOR
Profesor de limba și literatura română


CAMELIA RĂDULESCU

CAMELIA RĂDULESCU
Profesor de limba spaniolă


CORINA DOBRESCU

CORINA DOBRESCU
Profesor de fizică


CORINA VINȚ

CORINA VINȚ
Profesor de informatică


DANA NICORICI

DANA NICORICI
Profesor de limba engleză


DOINIȚA ȘTEFAN

DOINIȚA ȘTEFAN
Profesor de geografie


DORIN DOCHINOIU

DORIN DOCHINOIU
Profesor de biologie


HORIA SAVU

HORIA SAVU
Profesor de istorie și istoria minorității germane


LAURA POIANA

LAURA POIANA
Profesor de limba și literatura germană


MANUELA DINCĂ

MANUELA DINCĂ
Profesor de matematică


MIHAELA NICOLAE

MIHAELA NICOLAE
Profesor de biologie


MIHAI BOCĂNEȚ

MIHAI BOCĂNEȚ
Profesor asistent


SIMONA BĂSCEANU

SIMONA BĂSCEANU
Profesor de chimie


SIMONE de TURZANSKY

SIMONE de TURZANSKY
Profesor de limba și literatura germană