Oferta educaţională

Oferta educaţională

Plecând de la o abordare interdisciplinară în cadrul școlii noastre ne propunem o abordare modulară a programei școlare.

Astfel dorim transformarea orelor clasice de curs într-un sistem modular de predare, aprofundare și evaluare.

Elevii vor parcurge pe parcursul unei zile trei/patru module conform programei și disciplinelor tradiționale sistemului național de învățământ. Fiecărui modul îi sunt alocate 2/3 ore cu pauză de 10 minute după fiecare ora. Modulele sunt separate între ele de o pauză de 30 de minute. Spre exemplu dacă vom aborda modului matematică în cele trei ore alocate acestuia, elevii vor trece în prima ora prin procesul de predare, în a doua ora se vor fixa cunoștințele acumulate urmând ca cea de a treia oră să fie alocată rezolvării asitate a temelor la disciplina matematică. Prin acest model ne propumem simplificarea amalgamului de materii abordate la nivelul gimnazial de învățământ astfel încât elevul să își înșușească cunoștințele și competențele predate la o anumtă disciplină prin continuarea procesului de predare cu procesul de fixare și evaluare.

‘‘Pe lângă abordarea singulară a unei discipline în cadrul unui modul se va pune accent pe abordarea interdisciplinară a materiilor de studiu. Spre exemplu: limba și literatura germană vs. limba și literatura engleză/română, fizică vs. chimie, chimie vs. biologie, istorie vs. geografie etc.

Demersul nostru este susținut de cadre didactice care își propun succesul școlar și dezvoltarea personalității elevilor. Resursa umană este calificată, cu experiență în sistemul de învățământ și nu în ultimul rând dispune de metodă pentru realizarea progresului individual al fiecărui elev.

Sistemul de predare propus nu afectează traseul școlar ulterior al copiilor. Programa școlară și rezultatele învățării sunt comune tuturor unităților de învățământ din sistemul național românesc, diferența fiind modul în care se ajunge la rezultatele învățării: cunoștințe și competențe propuse de programa școlară pentru nivelul gimnazial de învățământ.

Elevii vor participa la toate modalitățile de evaluare națională, concursuri și olimpiade școlare, urmând ca în clasa a VIII – a să finalizeze prin susținerea examenului de capacitate.

Programul unei zile va fi compeltat de participarea elevilor la diverse tipuri de activități sportive și artistice, la cercuri de matematică, științe și literatură.

ÎNCADRAREA CADRELOR DIDACTICE

2018 – 2019
NR. CRT. DISCIPLINĂ PROFESOR NR. ORE / SĂPTĂMÂNĂ
1 Limba și literatura germană Laura Poiană * 7
2 Limba și literatura română Monica Anisie 5
3 Limba engleză Sorana Dragomir 2
4 Limba spaniolă Camelia Rădulescu 2
5 Matematică Roxana Goga * 6
6 Istorie Horia Savu * 2
7 TIC Victor Manz ** 2
8 Biologie Dorin Dochinoiu * 1
9 Geografie Eugenia Hila * 1
10 Educație fizică și sport Alina Corcodel ** 2
11 Educație muzicală / Arte Daniel Pop * 2
12 Educație socială   Sorin Giurumescu * 1
13 Consiliere 1
14 Opțional integrat 1
 

* disciplină predată în limba germană
** disciplină predată parțial în limba germană