Oferta educaţională

Oferta educaţională

Programul zilnic de şcoala se desfăşoară astfel:

08:30 – 12:30/13:30ore de curs (urmărirea curriculumului)
12:30 – 14:00 masa de prânz şi activităţi recreative
14:00 – 16:00programul de afterschool. Acest program vizează aprofundarea și fixarea cunoștințelor acumulate în programul de dimineață al școlii (ore de dezvoltare a vocabularului și de îmbogățire a noțiunilor de cunoștințe generale, precum și activități creative și recreative prin organizarea unor cercuri de matematică, ştiinţe, literatură pentru copii, muzic şi arte plastice, limbi străine, informatică şi dezvoltare personală.