Predarea și actul educațional

Predarea și actul educațional
  • În centrul activităţii de predare stă performanţa lingvistică, respectiv nivelul si capacitatea şcolarilor de a comunica în limba germană.
  • Odată cu începerea clasei I, limba germană devine un simplu mijloc de comunicare, nemaifiind un scop în sine.
‘‘Predarea fiecărei materii se face în limba germană, astfel, pe tot parcursul clasei pregătitoare se pune accentul pe îmbogăţirea vocabuluarului şi fixarea sa, şcolarii ajungând la un nivel de fluenţă în comunicare comparativ cu cel al vorbitorilor nativi ai limbii germane.
  • În clasele I-IV, pe lângă componenţa orală a limbii, copiii studiază şi elementele de bază ale scrisului și cititului: se conştientizează diferenţele între alfabetul limbii române şi cel al limbii germane.
  • Manualele după care se lucrează sunt cele aprobate de către Ministerul Educaţiei pentru învăţământul primar în limbile minorităţilor.

Echipa Fridolin vă așteaptă să ne vizitați pentru a descoperi energia și creativitatea profesorilor dar și imaginația și curiozitatea elevilor noștri.

Școala Germană Fridolin inspiră și provoacă elevii să gândească creativ și critic cu o abordare inter-curriculară a procesului de învățare menit să deschidă mințile tinere la conexiunile complexe care modelează lumea noastră. Elevii dezvoltă o fundație solidă în toate disciplimele abordate: matematică, științe, artă, muzică, istorie, geografie, limbă și comunicare etc. Pe măsură ce elevii finalizează nivelul primar și se îndreaptă către gimnaziu, ne dorim ca aceștia să fie în măsură să aplice un mod interdisciplinar de gândire pentru a-și forma propriile lor legături între diferitele ramuri ale cunoașterii.

Şcoala Germană „Fridolin” este prima unitate de învăţământ din Municipiul Bucureşti, autorizată de Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru a şcolariza la nivelul primar, cu limba de predare matern germană.

‘‘Având în spate un demers didactic vast în învăţământul preşcolar şi primar în limba germană, ne dorim să construim împreună o alternativă la învăţământul tradiţional, îndreptată spre dezvoltarea armonioasă a micilor şcolari.

Fridolin Schule a plecat la drum în primul an de funcţionare cu un numar de 21 de elevi, avand ca bază fundamentală increderea cu care părinţii au girat, ajungand să şcolarizeze în peste 60 de elevi în cel de-al treilea an de funcționare.

În conformitare cu sistemul național de învățământ școlarizarea la nivel primar începe la vârsta de 6 ani și se finalizează la vârsta de 11 ani. Nivelul primar presupune clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a, clasa a III-a și clasa a IV-a.

Curriculum abordat de către şcoala noastră este curriculum național, OMEN nr. 3371/12.03.2013 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar şi a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar. Unitate nostră de învățământ va avea în vedere următoarele cicluri de dezvoltare a copilului:

  • Ciclul achiziţiilor fundamentale (grădiniţă - clasa a II-a) care are ca obiective majore acomodarea la cerinţele sistemului şcolar şi alfabetizarea iniţială. Acest ciclu curricular vizează: asimilarea elementelor de bază ale principalelor limbaje convenţionale (scris, citit, calcul aritmetic); stimularea copilului în vederea perceperii, cunoaşterii şi stăpânirii mediului apropiat; stimularea potenţialului creativ al copilului, a intuiţiei şi a imaginaţiei; formarea motivării pentru învăţare, înţeleasă ca o activitate socială;
  • Ciclul de dezvoltare (începând cu clasa a III-a) are ca obiective: dezvoltarea achiziţiilor lingvistice şi încurajarea folosirii limbii române, a limbii materne şi a limbilor străine pentru exprimarea în situaţii variate de comunicare; dezvoltarea unei gândiri structurate şi acompetenţei de a aplica în practică rezolvarea de probleme; familiarizarea cu o abordare pluridisciplinară a domeniilor cunoaşterii; constituirea unui set de valori consonante cu o societate democratică şi pluralistă; încurajarea talentului, a experienţei şi a expresiei în diferite forme de artă; formarea responsabilităţii pentru propria dezvoltare şi sănătate; formarea unei atitudini responsabile faţă de mediu.